INTECON E-DÖNÜŞÜM ÜRÜNLERİ

post image
post-image

İntecon E-Defter uygulaması ile "Yevmiye Defteri"' ve "Defter-i Kebir"' belgeleri, Gelir İdaresi Daire Başkanlığı'nın belirlediği standartlara uygun olarak hazırlanır ve elektronik olarak GİB'e kolayca gönderilir. Maliye Bakanlığı'nın E-Defter sistem standartlarına uyumluluk onayını almış olan çözümümüz; defterlerin kağıt ortamında basılması ve saklanması gibi zahmetli ve maliyetli işlemleri, elektronik ortamda kolayca ve maliyetsiz olarak yapma imkanını size sunar.

devamı
post-image

E-Fatura, değerli kağıda basılı olan faturanın karşılığı bilgileri içeren, tek bir formatta standart hale getirilmiş, değiştirilemez bir şekilde mühürlenmiş, elektronik belgedir. E-Fatura, yeni bir belge türü olmayıp, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. Elektronik Faturalar Intecon e-fatura çözümü ile Gelir İdaresi Başkanlığı aracılığı ile işletmenizden alıcı kuruma iletilir.devamı
post-image

E-Arşiv, değerli kağıt ortamında düzenlenme ve saklama zorunluluğu bulunan 'Faturaların' elektronik biçimde oluşturulmasını, iletilmesini ve saklanmasını sağlayan bir uygulamadır. E-arşiv çözümü ile E-fatura mükellefi olmayan müşterilerinize, E-mail faturanızı ulaştırabilir ve ikinci nüshasını elektronik ortamda saklayabilirsiniz. Böylece kağıt fatura kullanımı ve saklamayı tamamen ortadan kalbilirsiniz.


devamı
post-image

Intecon Eco-irsaliye ürünü kağıt irsaliye ile aynı hukuksal özelliklere sahiptir. E-irsaliye sadece uygulamaya dahil olan şirketler arasında kullanılabilir bir çözümdür. Elektronik mali mühürle imzalanan e-irsaliyenin alıcı ve satıcı için değişmezliği sağlanmaktadır. Merkezinde Gelir Idaresi başkanlığının bulunduğu uygulama ile tüm taşıma verilerinin elektronik ortamda bulunması sağlanırken, işletmeler için irsaliye basımında kullanılan kağıt ve saklama maliyetinden tasarruf edilmektedir.

devamı
post-image

Serbest meslek faaliyetiyle iştigal edenlerin, mesleki faaliyetlerine ilişkin yapmış oldukları tahsilatları için düzenlenen serbest meslek makbuzunun elektronik ortamda düzenlenmesi, müşterisinin (SMMM’ler için; Mükellefinin, Avukatlar için;Müvekkilinin) isteği üzerine elektronik veya kağıt ortamda muhataba iletilebilmesi, elektronik ortamda saklanması, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından istenildiğinde takdirde ibraz edilebilmesi ve elektronik ortamda raporlanabilmesine

devamı

EKOLOJİ VE ÇEVRE DUYARLILIĞI

Ayda ortalama bin fatura kesen bir firma, e-faturayla yılda bin 200 ton karbon salınımını, 4 bin 800 ağacın kesilmesini, 15 bin litre atık su oluşumu ve 156 bin kg sıvı atık oluşumunu engellemiş oluyor. E-fatura düzenlemek kağıt faturaya göre satıcı için yüzde 57, alıcı içinse yüzde 62 daha fazla tasarruf sağlıyor. Türkiye'de ortalama basılı faturada maliyet yaklaşık 6 TL'dir. Buna görünmeyen yönetsel ve işgücü maliyetleri eklendiğinde E-faturanın işletmeler için avantajları daha da artıyor.

DİĞER INTECON ÜRÜNLERİ

INTECON BA-BS MUTABAKAT

INTECON BA/BS Mutabakat Sistemi, tek bir yönetim portalı üzerinden ve ayrıca standart e-posta, faks, telefon vb. iletişim kanalları ile bilgi gönderimine ihtiyaç duymadan mutabakat yazışmalarınızı yapmanızı sağlayan web tabanlı bir çözümdür.

devamı

INTECON d'ARC

INTECON d'ARC, Intranet üzerinde bağımsız olarak çalışan ve tüm INTECON ürünleri ile entegre olabilen, tam özellikli doküman yönetimi arşivleme ve iş akışı çözümüdür.


devamı

INTECON MEDICS

INTECON MEDICS Sağlık Asistans Yönetimi, Sağlık sigortası şirketlerinin tüm ihtiyaçlarını karşılayan, Java tabanlı bir yazılım çözümüdür.


devamı

INTECON PMI

Intecon PMI, gerçek zamanlı izlemeye imkan veren bir üretim izleme uygulamasıdır. İmalat yapan firmalar için önem arzeden üretimin izlenmesi, veri toplama araçlarıyla üretimin bir parçası gibi gerçekleştirilir. Üretim siparişleri bazında toplanan bilginin, otomatik olarak yazılımın modüllerinde çizelge detaylarıyla güncellenmesini, kalite verisinin aktarılmasını ve bunlar gibi daha pek çok şeyin yapılabilmesini sağlar.

devamı

INFOR ÜRÜNLERİ

INFOR LN

Infor LN tüm kritik iş süreçlerinizi destekler. Infor LN İle Güçlü Global Finansal ve Uygunluk desteğine sınıfında en iyi operasyonel ERP özelliklerine ulaşırsınız.

devamı

INFOR M3

Infor M3, operasyonlarda, teknolojide ve ölçümlemede en ileri esnekliği sağlar. Çok yerleşkeli, çok şirketli bir çözüm olarak organizasyonunuzun değişen iş ihtiyaçlarına adaptasyonuna güç katar.

devamı

PLANLAMA VE ÇİZELGELEME

Infor İleri Planlama, tüm olası alternatifleri göz önünde bulundurarak teslimat ve üretim planlarını oluşturan, optimizasyona yönelik bir planlama sistemidir.

devamı

INFOR BAAN

Dünya çapında bir çok işletme kendi iş alanının karmaşıklık seviyesinde önemli ölçüde artış görüyor. Globalleşme piyasa karmaşıklığına ve yeni tedarik zinciri fırsatlarına öncülük ederken

devamı

INFOR ION

Infor-içi veya Infor-dışı uygulamalar arası iş akışları yoluyla otomatik doküman ve onay rotalarının yönetimini sağlardevamı

INFOR EPAK

Infor EPAK işletmenize, tüm iş süreci dokümanlarınızın tutarlı format ve mesajlaşmalar ile gerçekleştirilmesi amacıyla, eğitim ve performans destek malzemelerinin yer aldığı tek bir platform olup; çalışanlarınızın verimliliğini, bilgi birikimini ve doğruluğunu artırır.

devamı

INFOR ION BI

Infor ION BI, karar vericilere şirketleriyle ilgili bilgiler, net ve kesin görünümler sunan; şirketin iş akış süreçlerini iyileştirmeye destek olan kanıtlanmış yazılım çözümlerinden oluşmuş bir pakettir.

devamı

INFOR DECISIONS

Kurumsal koşulların ne kadar hızlı bir şekilde değişebileceğini ve bu değişimlere en seri ve doğru bir şekilde tepki vermenin ne kadar önemli olduğunu bilirsiniz.


devamı

INFOR AUTOMOTIVE

Infor Automotive çözümü, otomotiv endüstrisi için uzmanlaşmış olarak sektörün her yönüne tam profesyonel, geniş ve derinlikli bir çözüm sunar.


devamı