E - Arşiv

E - Arşiv

E-Arşiv, değerli kağıt ortamında düzenlenme ve saklama zorunluluğu bulunan ‘Faturaların’ elektronik biçimde oluşturulmasını, iletilmesini ve saklanmasını sağlayan bir uygulamadır. E-arşiv çözümü ile E-fatura mükellefi olmayan müşterilerinize, E-mail faturanızı ulaştırabilir ve ikinci nüshasını elektronik ortamda saklayabilirsiniz. Böylece kağıt fatura kullanımı ve saklamayı tamamen ortadan kalbilirsiniz.

E-Arşiv kullanan firmanın tüm kestiği faturalar elektronik fatura olmuş olur. E-Arşiv; resmi, hukuki ve ticari her türlü faturanın elektronik ortamda yasal geçerli ve güvenli şekilde uzun süreli saklanmasını ve istendiğinde bu belgelere kolay ulaşılabilir olmasını sağlayan bir yapıdır.

Öncelikle uyumluluk sürecini tamamlayan vergi mükelleflerinin faydalanabileceği uygulama, 1 Ocak 2016 itibarıyla internet üzerinden satış yapan tüm şirketler için zorunlu hale gelecektir.

• Kağıt, Yer, Maliyet ve Zaman tasarrufu
• Saklama ve Arşivleme Maliyetlerini düşürmesi
• Firmaların kağıt nüsha saklama yükünden kurtarması
• Portal üzerinden her türlü faturaya anlık erişim
• Yüksek performans ile yüzlerce faturayı bir anda işleme ayrıcalığı avantajı
• Elektronik İmza ve Elektronik Arşiv ile sağlanan veri güvenliği
• Fatura ve Rapor Süreçlerini izleme imkanı
• Faturayı “PDF” olarak elektronik posta adresine gönderebilme (Ödeme sistemlerine entegrasyonu durumunda, alışveriş anında faturanın E-Mail olarak yollanabilmesi)
• İstenildiğinde basılmış resmi bir belge olarak kullanabilme imkanı
• Bankalar ile entegre edilip hızlı finansal imkanlar alabilme imkanı
• Kişiler alışveriş yaptıklarında, faturalarını cep telefonlarına veya e-posta adreslerine görebilmesi,
• Doğaya ve çevreye katkı

E-Ticaret firmaları

• E-ticaret firmalarına maliyet avantajı sağlayacak,
• E-ticaret firmaları kağıt faturanın baskı, posta ve E-arşiv maliyetlerinden tamamen kurtulacak,
• Düzenleme öncesi E-faturaları 10 yıl süre ile kağıt ortamında saklamak zorundaydılar. Tebliğle yapılan düzenlemelere göre ise E-ticaret firmaları bundan böyle e-faturalarını elektronik ortamda muhafaza edebilecekler.
• Tüketicilere büyük kolaylıklar sağlanacak,
• Kişiler alışveriş yaptıklarında, faturalarını cep telefonlarına veya e-posta adreslerine gönderilebilecek,
• Gönderilecek faturalar kanuni olarak geçerli bir belge olarak saklanabilecek.
• Kredi kartı satış bilgileri, E-fatura ile eşleştirilebilecek
• Mükellefin müşterilerinin portal üzerinden kendisine kesilen faturaları görebilme
• Faturayı “PDF” olarak elektronik posta adresine gönderebilme
• İstenildiğinde basılmış resmi bir belge olarak kullanabilme
• Ödeme sistemleri entegre kullanılması durumunda “Fatura”yı, fiş kesmek yerine direk kasadan alıcının mail adresine gönderebilmek
• Bankalar ile entegre edilip hızlı finansal imkanlar yaratabilmesi
• Tüketicilere büyük kolaylıklar sağlanacak,
• Kişiler alışveriş yaptıklarında, faturalarını cep telefonlarına veya e-posta adreslerine gönderilebilecek,
• Gönderilecek faturalar kanuni olarak geçerli bir belge olarak saklanabilecek.