E - Serbest Meslek Makbuzu

E-Serbest Meslek Makbuzu

Serbest meslek faaliyetiyle iştigal edenlerin, mesleki faaliyetlerine ilişkin yapmış oldukları tahsilatları için düzenlenen serbest meslek makbuzunun elektronik ortamda düzenlenmesi, müşterisinin (SMMM’ler için; Mükellefinin, Avukatlar için;Müvekkilinin) isteği üzerine elektronik veya kağıt ortamda muhataba iletilebilmesi, elektronik ortamda saklanması, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından istenildiğinde takdirde ibraz edilebilmesi ve elektronik ortamda raporlanabilmesine ilişkin “e-Serbest Meslek Makbuzu” serbest meslek mensuplarına kullanım kolaylığı sağlamaktadır.