E-Defter

Hızlı ve Maliyet Avantajlı Çözüm...

İntecon e-Defter uygulaması ile "Yevmiye Defteri"' ve "Defter-i Kebir"' belgeleri, Gelir İdaresi Daire Başkanlığı'nın belirlediği standartlara uygun olarak hazırlanır ve elektronik olarak GİB'e kolayca gönderilir. Maliye Bakanlığı'nın e-Defter sistem standartlarına uyumluluk onayını almış olan çözümümüz; defterlerin kağıt ortamında basılması ve saklanması gibi zahmetli ve maliyetli işlemleri, elektronik ortamda kolayca ve maliyetsiz olarak yapma imkanını size sunar.

E-Defter Nedir ve Hangi Tarihte Kullanılmaya Başlayacak?

e-Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin belirli format ve standartlara uygun biçimde elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun garanti altına alınması ve ilgililer nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesine imkan tanıyan hukuki ve teknik düzenlemeler bütünüdür. Başlangıç aşamasında, yevmiye defteri ve büyük defterin e-Defter kapsamında tutulması öngörülmüştür.


Tüzel kişilerin e-Defter çözümünü entegre edebilmesi için öncelikle e-Fatura kullanıcısı olması gereklidir. Ayrıca Mali Mühür temin edilmesi ve GİB tarafından uyumlu bir yazılım tercih edilmesi zorunludur. e-Defter uygulamak isteyen mükellefler uyumluluk onayı almış bir yazılım kullanmak zorundadır. 421 Sıra no'lu VUK Genel Tebliğine göre e-Defter mükellefiyeti kapsamında bulunan mükellefler 2014 yılı içerisinde yevmiye ve kebir defterlerini elektronik ortamda düzenlemeye başlamalıdır; yani defterler aylık olarak hazırlanacağından en geç Aralık2014 ayına ait defterler bu şekilde hazırlanmak durumundadır, bu durumda da yılın tamamını elektronik ortamda düzenlemesi gerektiğinden tavsiyemiz, 2014 yılının ilk aylarından itibaren muhasebe fişlerinizi yeni sisteme uygun programlar ile düzenlemenizdir.

İntecon e-Defter Uygulamasını Kullanabilmek İçin Neler Yapılmalı?

İntecon e-Defter uygulamasını kullanabilmek için:


Gelirler İdaresi Başkanlığı'na başvuru yapılması,
Mali Mühür veya Elektronik Sertifika temin edilerek yüklenmesi,
Kamu Sertifikasyon Merkezi web sayfasından "Zaman Damgası" (URL: http://www.kamusm.gov.tr/urunler/zaman_damgasi/ucretsiz_zaman_damgasi_istemci_yazilimi.jsp) programı yüklenmesi,
Java ürününe ait güncelversiyonun yüklenmesi,
Infor ürünlerinden en az birine sahip olunması gerekmektedir.
e-Defter hakkında genel bilgi ve başvuru süreci için ise www.edefter.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

E-defter Oluşturma İş Süreci