E - Fatura

E-Fatura

İntecon e-Fatura çözümü,Infor ERP uygulamaları ile entegre, e-faturalama özel entegrasyon paketidir. INTECON e-Fatura çözümü e-Fatura düzenleme (gönderici birim) alımının yanında posta kutusu özelliği de sağlamaktadır.

E-Fatura nedir?

e-Fatura, Değerli kağıda basılı olan faturanın karşılığı bilgileri içeren, belli bir formatta standart hale getirilmiş, değiştirilemez bir şekilde mühürlenmiş, elektronik belgedir. E-Fatura, yeni bir belge türü olmayıp, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. Elektronik Faturalar Intecon e-fatura çözümü ile Gelir İdaresi Başkanlığı aracılığı ile işletmenizden alıcı kuruma iletilir.


başlangıçta anonim ve limited şirketlerin kullanımına açılmıştır. 416 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile gerçek kişi mükellefler uygulamaya katılmışlardır. E-Faturaya kademeli geçiş planlanmış ve her geçen mükellef ile daha fazla işgücü ve posta maliyetlerinden tasarruf, az kağıt kullanımı nedeniyle de doğaya katkı hedeflenmiştir.

e-Fatura Nasıl Çalışır ?

e-Fatura sisteminde, sadece sistemde kayıtlı kullanıcılara e-Fatura gönderilebilir ve alınabilir.


Gönderilen e-Faturalar Gelir İdaresi Başkanlığı'nca kontrol edilerek alıcıya iletilir, aynı zamanda merkezi veri tabanlarında muhafaza edilir.
Gönderici,e-Faturayı oluşturmaya imkân verir, imzalar veya mali mühür ile onaylar, saklar, merkeze iletir.
Posta Kutusu birimi, merkez üzerinden gelen elektronik faturayı ve sistem yanıtını alır, imza veya mali mühür doğrulaması yapar, fatura ve sistem yanıtını işler ve saklar. gelen uygulama ve sistem yanıtını alır, işler, imza veya mali mühür doğrulaması yapar, saklar.
Uygulama ve sistem yanıtını oluşturmaya imkân verir, imzalar veya mali mühür ile onaylar, saklar, merkeze iletir.

E-Fatura İş Süreci

e-Fatura sisteminde, sadece sistemde kayıtlı kullanıcılara e-Fatura gönderilebilir ve alınabilir.