Intecon PMI

Gerçek Zamanlı Üretim İzleme

Intecon PMI, gerçek zamanlı izlemeye imkan veren bir üretim izleme uygulamasıdır. İmalat yapan firmalar için önem arzeden üretimin izlenmesi, veri toplama araçlarıyla üretimin bir parçası gibi gerçekleştirilir. Üretim siparişleri bazında toplanan bilginin, otomatik olarak yazılımın modüllerinde çizelge detaylarıyla güncellenmesini, kalite verisinin aktarılmasını ve bunlar gibi daha pek çok şeyin yapılabilmesini sağlar.


Bu sinerjinin sonucu olarak tüm üretim ve tedarik zinciri boyunca, eşi görülmemiş gerçek zamanlı bir görünürlük elde ediliyor.


        El değmeden elde edilen, hem makina hem de proses performans verisinin analiz edilmesiyle üretkenlik ve verimliliği artırır.
        Gereksiz veri girişleri ve parti arayüzleri elimine edildiğinden, veri doğruluğu ve bütünlüğünü iyileştirir.
        Tedarik zincirindeki herkes, aynı üretim bilgisine eriştiği için müşteri ilişkilerini iyileştirir.
        Gereksiz makina duruşlarının elimine edilmesi ve bakım konularının problem dönüşmeden tanımlanmasına imkan verir.
        Hantal ve maliyetli üçüncü şahıs entegrasyonlara göre, üretim takip masraflarını azaltır.
        Barcode ve RF terminalleri vasıtasıyla yapılan veri girişi, toplanan verinin doğruluğunu artırır.

Üretim İzleme Oturumları

Üretim izleme oturumları, LCD ekranlarda gösterilebilir ve çalışanlara fabrikanın verimliliğini izleme imkanı verir.